Huisregels en klachten

  • We stellen het zeer op prijs als u fris en schoon verschijnt op de afspraak.
  • Contante betaling of via een betaalverzoek
  • Afspraken binnen 48 uur afgezegd worden in rekening gebracht
  • U krijgt een dag voor uw massage een bericht ter herinnering aan uw afspraak. Hier kunnen eventuele aandachtspunten in staan. (voorbeeld: mondkapjes verplichting tijdens de corona pandemie)
  • Bij ongewenste intimiteiten of verzoek tot happy ending wordt de massage direct gestopt en dient u het volledige bedrag te betalen. Geeft u geen gehoor aan dit verzoek dan schakelen we de politie in.

KLACHTEN:

Als je niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan dan kun je een aantal zaken doen. 

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur

Als je niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat je ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan deze ontevredenheid. Als je er samen niet uitkomt of als je het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan je helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van jouw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen jou en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris je informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om jouw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt je contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt je bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Arienne Plaisier
Klachtenformulier
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.